EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

44,35%

-1,61 pp.

do roku 202020 579

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 128

Subwencja oświatowa
na ucznia

11 452

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Olecko w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

40 599 075

+2,93%

do roku 2020