DOTACJE DLA szkół, PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH


Gmina Olecko w 2021 r. przekazała dotacje 1 niepublicznej szkole podstawowej, 5 przedszkolom niepublicznym i 2 żłobkom niepublicznym. Kwota dotacji przekazanej w 2021 r. wyniosła łącznie 4.787.481,25 zł.302 828,00

Wartość dotacji przekazana niepublicznej szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

4 215 553,25

Wartość dotacji przekazana niepublicznym przedszkolom w roku szkolnym 2020/2021

269 100,00

Wartość dotacji przekazana niepublicznym żłobkom w roku szkolnym 2020/2021


Dotacje dla przedszkoli i żłobków niepublicznych w 2021 r.