EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego;

  • matematyki;

  • języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 242 uczniów, w tym 73 uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wobec których zastosowano pomoc przy przeprowadzeniu egzaminu.

W SP w Judzikach do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 8 uczniów (wyniki nie są publikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), dlatego też w poniższych zestawieniach nie uwzględniono wyników z tej szkoły podstawowej.


53%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021

38%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021

48%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021


Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Informacja o średnich procentowych wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty przez poszczególne szkoły na tle powiatu, województwa i kraju.

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko uzyskali wyniki z egzaminu ósmoklasisty na poziomie nieco niższym od średniej wyników dla powiatu oleckiego. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie SP nr 1 oraz SP nr 4 w Olecku.

Z egzaminu ósmoklasisty zwolnionych było:

  • z języka polskiego: 2 laureatów konkursu organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (uczniowie SP4);

  • z matematyki: 1 laureat konkursu organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (uczeń SP1).

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎