budżet obywatelski i FUNDUSZ SOŁECKI


budżet obywatelski
WARTOŚĆ budżetu obywatelskiego w 2021 r.

250 000
Wartość zadań przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r.

183 9965

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

4

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

2

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


2 024

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

2 023

Liczba ważnych głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

1

Liczba nieważnych głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego


Głosowanie nad budżetem obywatelskim Gminy Olecko na 2021 r. odbywało się w systemie elektronicznym poprzez aplikację Budżet Obywatelski, dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w formie papierowej, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny, dostępnej w punkcie do głosowania zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Olecku, Punkt Obsługi Klienta. Wskazać należy, że forma elektroniczna głosowania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem bowiem 2.021 głosów ważnych oddano elektronicznie a tylko 2 głosy ważne oddano w sposób tradycyjny.


Projekty nieinwestycyjne tzw. „miękkie" poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Projekty iwestycyjne tzw. „twarde" poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego
fundusz sołeckiWydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.:

547 089

+1,01%

do roku 2020


Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, rok 2021 przyniósł bardzo ograniczone możliwości jeżeli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Część zaplanowanych przedsięwzięć nie mogła zostać zrealizowana ze względu na obowiązujące obostrzenia, przez co środki zostały przesunięte w sposób umożliwiający wykorzystanie ich w innej formie. Dzięki temu świetlice zostały wyposażone np. w różnorodny sprzęt, który będzie wykorzystywany przez mieszkańców gminy podczas przyszłych spotkań, zajęć i warsztatów. Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID-19, fundusz sołecki w Gminie Olecko udało się zrealizować na poziomie 90,59%.

Wydatki sołectw w 2021 r.


Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 r.