Jednostki organizacyjne i spółki gminne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

9 923 036

+21,97%

do roku 2020urząd miejski w OleckuDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut Gminy Olecko

Statut przyjęty uchwałą Nr BRM.0007.124.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2021 r.


regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin organizacyjny przyjęty zarządzeniem wewnętrznym Nr ORN.120.33.2019 Burmistrza Olecka z dnia 6 września 2019 r. z późn. zm.

W 2021 roku ogłoszono treść jednolitą Regulaminu na podstawie zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.120.7.2021 Burmistrza Olecka z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego.


zatrudnienie w urzędzie Miejskim w Olecku w 2021 r.Na koniec 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Olecku zatrudnionych było 88 pracowników, z czego 92% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. faktyczne zatrudnienie zwiększyło się o 2 pracowników, wynika to z obsadzenia 4 wakatów, likwidacji 3 stanowisk pracy i zatrudnienia 1 osoby na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim. Na dzień 31 grudnia 2021 r. pozostaje nieobsadzone 1 stanowisko wynikajace z regulaminu organizacyjnego (1 wakat).


urząd w liczbach


33 727

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.

41 494

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.

39 968

założonych spraw w 2021 r.

354

spotkań burmistrza odbytych z mieszkańcami gminy w 2021 r.

w tym:

2 926

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

w tym:

2 129

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Olecku wydanych zostało 15.319 decyzji. Aż 95% z nich wydane zostało przez Wydział Dochodów i Egzekucji. Praca tego wydziału opierała się również w dużej mierze na wydawaniu różnego rodzaju wezwań, upomnień oraz tytułów wykonawczych (6.545). Co więcej, w 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Olecku wydano 1.672 postanowień. Często generowanym dokumentem były również zaświadczenia. Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami wydał ich 549, łącznie natomiast przygotowano 825 tego typu dokumentów.Jednostki organizacyjne GminyZdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku

szkoła podstawowa nr 1 im. Henryka sienkiewicza


Olecko ul. Kościuszki 20


Dyrektor: Eligia Marta Bańkowska

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 77 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

szkoła podstawowa nr 2 im. mikołaja Kopernika


Olecko ul. Słowiańska 1


Dyrektor: Iwona Narkiewicz - Bielska

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 62 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

szkoła podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II


Olecko ul. Kolejowa 33


Dyrektor: Lucyna Sadowska

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 52 pracowników


Zdjęcie przestawia widok na Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku

szkoła podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. KS. Jana Twardowskiego


Olecko Osiedle Siejnik I 14


Dyrektor: Stanisław Kopycki

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 64 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

szkoła podstawowa im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach


Gąski 14


Dyrektor: Katarzyna Kondratowicz

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 36 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową w Judzikach

szkoła podstawowa w Judzikach


Judziki 5


Dyrektor: Beata Prześniak

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 23 pracowników


Zdjęcie przedstawia widok na Szkołę Podstawową nr 4 w Babkach Oleckich

szkoła podstawowa w Babkach Oleckich


Babki Oleckie 12


Dyrektor: Mirosław Matusiak

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 30 pracowników


Przedszkole z oddziałami integracyjnymi

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal


Olecko ul. Zielona 1


Dyrektor: Małgorzata Puchalska

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 42 pracowników


Budynek MOSIR z góry

Miejski Ośrodek sportu i rekreacji


Olecko ul. Park 1


Dyrektor: Andrzej Kamiński

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 49 pracowników


Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy


Olecko ul. Armii Krajowej 26


Kierownik: Maria Wanda Dzienisiewicz

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 24 pracowników


Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej

warsztat Terapii Zajęciowej


Olecko ul. Kopernika 6


Kierownik: Kazimierz Iwanowski (do 27.07.2021)

Marta Romotowska (od 04.08.2021)

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 16 pracowników


Budynek Regionalnego Ośrodka Kultury

Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"


Olecko ul. Plac Wolności 22


Dyrektor: Radosław Skrodzki

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 24 pracowników


Budynek MOPS

Miejski ośrodek pomocy społecznej


Olecko ul. Kolejowa 31


Dyrektor: Marta Malinowska

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2021 r.: 34 pracownikówSpółki GminneZdjęcie przedstawia widok na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku

PWIK Sp. z o.o.


Olecko ul. Tunelowa 17


Prezes: Wiesław Bauer

Zatrudnienie w 2021 r.: 31 osób


Budynek TBS

tBS SP. Z O.O.


Olecko ul. Kolejowa 31


Prezes: Marcin Małecki

Zatrudnienie w 2021 r.:

Umowy o pracę - 64 osoby

Umowy zlecenia - 2 osoby

Umowa o świadczenie usług zarządzania - 1 osoba


Budynek PEC

PEC Sp. z o.o.


Olecko ul. Kolejowa 31


Prezes: Marcin Małecki

Zatrudnienie w 2021 r.:

Umowy o pracę - 6 osób

Umowy zlecenia - 1 osoba

Umowa o świadczenie usług zarządzania - 1 osoba