SAMORZĄD GMINY Olecko


WŁADZE GMINY Olecko

Zdjęcie przedstawia wizerunek Burmistrza Gminy Olecko

Karol
Sobczak


Burmistrz Olecka

Zdjęcie przedstawia wizerunek Zastępcy Burmistrza Gminy Olecko

Sylwia
wieloch


Zastępca Burmistrza

Zdjęcie przedstawia wizerunek Skarbnika Gminy Olecko

Irena
Osmycka


Skarbnik Gminy

Zdjęcie przedstawia wizerunek Sekretarza Gminy Olecko

Sławomir Hatalski


Sekretarz Gminy

Barbara Jankowska


Sekretarz Gminy

Nie wyrażono zgody na publikację wizerunku.Urząd Miejski w Olecku


Plac Wolności 3

19-400 Olecko


Sekretariat:


tel.: +87 520 21 68

fax: +87 520 25 58

um@um.olecko.pl


Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30RADA Miejska w Olecku

Przewodnicząca Rady Miejskiej:Alicja StefanowskaWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:Wioletta Dorota Żukowska

Pozostali członkowie Rady Miejskiej:Janina Anuszkiewicz


Jarosław Bagieński


Rafał Cezary Bielawski


Dawid Bondarenko


Jakub Dziubiński


Paweł Giełazis


Ferdynand Grodzicki


Anna Kaczor


Józef Krajewski


Wojciech Leonarczyk


Renata Małgorzata Maciąg


Mariusz Miłun


Alicja Nowik


Wacław Olszewski


Marian Prusko


Wojciech Rejterada


Marcin Roszko


Grzegorz Wróblewski


Adam ChajęckiKomisje Rady Miejskiej VIII kadencji 2018-2023Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący Komisji:


Wojciech Rejterada


Wiceprzewodniczący komisji:


Ferdynand Grodzicki

Pozostali członkowie Komisji:


Jarosław Bagieński


Bogusław Marek Borawski


Anna Kaczor


Józef Krajewski


Renata Małgorzata Maciąg


Mariusz Miłun


Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa

Przewodnicząca Komisji:


Janina Anuszkiewicz


Wiceprzewodnicząca komisji:


Alicja Nowik

Pozostali członkowie Komisji:


Jakub Dziubiński


Paweł Giełazis


Wojciech Leonarczyk


Marian Prusko


Alicja Stefanowska


Komisja Planowania, Budżetu i Gospodarki

Przewodniczący Komisji:


Dawid Bondarenko


Wiceprzewodniczący komisji:


Rafał Cezary Bielawski

Pozostali członkowie Komisji:


Wacław Olszewski


Marcin Roszko


Grzegorz Wróblewski


Wioletta Dorota Żukowska


Komisja Statutowa

Przewodniczący Komisji:


Wojciech Leonarczyk


Wiceprzewodniczący komisji:


Rafał Cezary Bielawski

Pozostali członkowie Komisji:


Jarosław Bagieński


Renata Małgorzata Maciąg


Grzegorz Wróblewski


Wioletta Dorota Żukowska


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:


Mariusz Miłun


Wiceprzewodniczący komisji:


Marcin Roszko

Pozostali członkowie Komisji:


Dawid Bondarenko


Jakub Dziubiński


Ferdynand Grodzicki


Anna Kaczor


Alicja Nowik


Wacław Olszewski


Marian Prusko


Wojciech Rejterada


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji:


Paweł Giełazis


Wiceprzewodniczący komisji:


Bogusław Marek Borawski

Pozostali członkowie Komisji:


Janina Anuszkiewicz


Józef Krajewski
Działalność Rady miejskiej w Olecku w 2021 r.

159

podjętych uchwał


0

interpelacji

295

zapytań

do Burmistrza GminyOlecka Rada Młodzieżowa

Rolą Młodzieżowej Rady jest uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Młodzieżowa Rada ma wpływ na poprawę komunikacji i przepływu informacji między władzami a młodzieżą. Pomaga pozyskiwać informacje o aktualnych problemach oraz potrzebach młodzieży.


Do zadań Młodzieżowej Rady należy inicjowanie procesu uchwałodawczego, opiniowanie projektów uchwał, współpraca przy tworzeniu dokumentów strategicznych oraz inicjowanie własnych działań na rzecz młodzieży.


W 2021 r. wybrana została Olecka Rada Młodzieżowa nowej kadencji. W jej skład wchodzi 14 osób. Skład osobowy Rady ogłoszony został zarządzeniem Nr ORN.0050.95.2021 Burmistrza Olecka z dnia 6 lipca 2021 r. Opiekunem Oleckiej Rady Młodzieżowej jest Jakub Dziubiński - radny Rady Miejskiej w Olecku.

Przewodniczący ORM:Jakub PruskoWiceprzewodnicząca oRM:Jakub Feliks Szyłowsekretarz ORM:Michał Rytwiński


Pozostali członkowie orm:Filip Nowel


Izabela Jachimowicz


Natalia Sadłowska


Weronika Weisbrod


Julia Korąkiewicz


Rozalia Mikielska


Oliwia Golub


Wiktoria Szypulska


Sebastian Wierżyński


Iwona Baran


Zdjęcie przedstawia kobietę trzymającą bukiet czerwonych róż.
Zdjęcie przedstawia kobietę wręczającą czerwoną różę.
Zdjęcie prezdstawia chłopca w niebieskiej bluzce z uniesionym kciukiem.


Olecka Rada seniorów

Głównym celem Oleckiej Rady Seniorów jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec Rady Miejskiej w Olecku i Burmistrza Olecka. W 2021 r. powołana została Olecka Rada Seniorów nowej kadencji. 16 grudnia 2021 r. na mocy zarządzenia Nr ORN.0050.169.21 Burmistrza Olecka nastąpiło ogłoszenie składu osobowego Oleckiej Rady Seniorów.

Zdjęcie grupowe Oleckiej Rady Seniorów.

Przewodniczący oRs:Edward Jan AdamczykWiceprzewodniczący oRs:Tadeusz Brodowskisekretarz oRs:Mirosława Kozłowska

Pozostali członkowie oRs:Józefina Dąbek


Danuta Dzietczyk


Marian Lewandowski


Elżbieta Mazurek


Alicja Stankiewicz


Krystyna Szumska