ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY


ZARZĄDZENIA Burmistrza GMINY - OBSZARY

W 2021 r. Burmistrz Gminy Olecko wydał w sumie 180 zarządzeń. Zdecydowana większość z nich odnosiła się do spraw organizacyjnych Urzędu i Gminy. Na mocy zarządzeń m. in. zwoływano zebrania wyborcze, a także wybierano członków nowej kadencji Oleckiej Rady Seniorów i Oleckiej Rady Młodzieżowej.


Drugim najczęściej poruszanym przez burmistrza obszarem było powierzanie realizacji zadań publicznych. Drogą zarządzenia ogłaszano otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, kultury, turystyki oraz sportu.


Często zarządzenia dotyczyły również finansów gminy, odnosząc się przede wszystkim do wnoszenia zmian w budżecie Gminy Olecko.Wykaz zarządzeń Burmistrza Gminy