OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Olecko na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.



KRÓTKA OCENA GMINY


Gmina Olecko znajduje się w grupie porównawczej 41 gmin miejsko-wiejskich, będących ośrodkami wielofunkcyjnymi. Do grupy porównawczej Gminy Olecko należą takie gminy jak Gmina Wadowice, Świebodzin, Łapy, Bytów. Na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju, sytuacja Gminy Olecko jest porównywalna do innych gmin. Szczególnej uwagi wymaga obszar związany z edukacją.