ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Gminy Olecko na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 3%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 3-5% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Olecko, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2019 r. wynosiły 550,56 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019) a w 2021 r. 669,69 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2019-2021). W sytuacji określonej jako sprzyjająca znajdują się wskaźniki dotyczące dotacji ze środków unijnych na mieszkańca oraz dochody ogółem na mieszkańca, które w 2019 r. wynosiły 4.928,58 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019) a w 2021 r. 5.802,47 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2019-2021).Wskaźniki w obszarze BUDŻET