ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Gminy Olecko na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina osiągnęła sprzyjający wskaźnik odnoszący się do skolaryzacji przedszkolnej w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju, co świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców Gminy. Wskazać również należy na dość dobrą organizację systemu oświatowego w Gminie – w zakresie wskaźników świadczących o organizacji systemu oświatowego, pozycja Gminy plasuje się w połowie stawki. Poprawie w stosunku do poprzednich lat uległ m.in. wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli czy liczebność oddziałów w szkołach. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących na ucznia do poziomu 19.067,08 zł jaki nastąpił w 2021 r. i na tle jednostek o podobnych parametrach wpłynął na pogorszenie pozycji Gminy w grupie porównawczej.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA