ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Olecko na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W 2021 r. Gmina Olecko w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Olecko wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka wysokości dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych. Poprawa sytuacji Gminy nastąpiła również w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Zwiększonej aktywności ze strony władz Gminy Olecko w obszarze związanym z pomocą społeczną wymaga współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jak wynika z danych, wydatki jakie Gmina realizowała w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi były jednymi z niższych w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej.Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE